Autojen entisöinnit ja
kustomoinnit Jyväskylässä

Minul­la on yli 30 vuo­den koke­mus auto­pel­ti­sep­pä­nä ja auto­har­ras­ta­ja­na.
Teen pel­ti­töi­tä  museoau­toi­hin , kus­to­mei­hin  tai hot rodei­hin.
Teen tar­vit­taes­sa myös osia teräk­ses­tä tai alu­mii­nis­ta.

Varaosien valmistus

Jos omis­tat auton tai muun har­ras­te­lait­teen  johon ei löy­dy pel­tio­saa voin val­mis­taa sen.

Facebook

3 kuu­kaut­ta sit­ten

Kustom Cars Finland

Inter­mecca­nica vm-68.
Täs­sä pro­jek­tis­sa käy­tet­tiin 3D scan­naus­ta.
MLT Machine&Laser Tec­no­lo­gy Oy Jyväs­ky­läs­tä kävi kuvaa­mas­sa tuon ehjim­män loka­suo­jan jon­ka mukaan teh­tiin vane­ris­ta mal­lit.
Sit­ten vaan pel­tien tekoon
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa

7 kuu­kaut­ta sit­ten

Kustom Cars Finland

Wart­burg Sport Coupe.vm-57. val­mis­te­nu­me­ro 1. Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa

8 kuu­kaut­ta sit­ten

Kustom Cars Finland

Cadil­lac-59 Flat Top. omis­ta­ja Pasi Hämä­läi­nen
Hie­no pro­jek­ti hie­nol­le mie­hel­le
Näy­tä lisääNäy­tä vähem­män

Näy­tä Face­boo­kis­sa