Autojen entisöinnit ja
kustomoinnit Jyväskylässä

Minul­la on yli 30 vuo­den koke­mus auto­pel­ti­sep­pä­nä ja auto­har­ras­ta­ja­na.
Teen pel­ti­töi­tä  museoau­toi­hin , kus­to­mei­hin  tai hot rodei­hin.
Teen tar­vit­taes­sa myös osia teräk­ses­tä tai alumiinista.

Varaosien valmistus

Jos omis­tat auton tai muun har­ras­te­lait­teen  johon ei löy­dy pel­tio­saa voin val­mis­taa sen.